Opatření budou platit od 1. března 2021 po dobu 3 týdnů, tzn. do 21. března 2021.

Otázky a odpovědi

Čestné prohlášení

Formulář cesty mimo práci

Potvrzení zaměstnavatele na více cest do práce