Seznam článků

 

Další historie Vrážného v datech:

1881 - Založení sboru dobrovolných hasičů
1888 - Vysvěcená jednotřídní obecná škola
1938 - Postavená hasičská zbrojnice
1949 - Založení JZD Vrážné, předseda Bohumil Kotala
1952 - Založení MS ČSČK
1954 - Zánik JZD
1957 - Postupné začleňování pozemků do místní farmy St.statků
1960 - Obec patří k okresu Svitavy
1961 - Zrušená jednotřídní obecná škola
1976 - Integrace obcí, MNV Chornice
1977 - Zánik St. statku, připojení pozemků k JZD Chornice; Založení letního tábora pro děti TJ SOKOL Kojetín
1982 - Vybudování obecního vodovodu
1990 - První svobodné volby do obecního zastupitelstva - samostatná obec Vrážné
1997 - Výměna oken na budově OÚ za plastová
1998 - Venkovní úpravy budovy OÚ
1999 - Zavedení svozu domovního odpadu - popelnice; Rozvod kabelů SPT TELECOMU; Vnitřní úpravy budovy OÚ
2000 - Vybudování volejbalového hřiště; Navázání přátelských vztahů s obcí Vražné, okr. Nový Jičín; Zadání zpracování programu obnovy venkova
2001 – Vnitřní stavební úpravy budovy OÚ; Velká oslava 110. výročí posvěcení kaple sv. Cyrila a spojená se srazem rodáků
2002 – Dokončení stavebních úprav OÚ
2003 - Oprava části místních komunikací; schválení znaku a praporu Parlamentem ČR
2004 - Postavení kůlny za obecním úřadem; vstup obce do sdružení Teplice (správa a údržba vodovodu
2005 - Oprava komunikace před obecním úřadem
2006 - Pořízení nového zvonu do kaple ve výši 99 214,- Kč, dotace od Pardubického kraje /PK/70 tis. Kč
2007 - Výstavba víceúčelové dřevěné stavby ve výši 163 tis. Kč, dotace od PK 120 tis.Kč
2008 - Kolaudace rybníka a revitalizace vráženského potoka, pořízeno z dotací MŽP ve výši 3 479 tis.Kč; oprava mostu u č.p.13 ve výši 200 tis. Kč, dotace od PK 200 tis.Kč; výstavba aut.čekárny 265 tis.Kč, dotace od Regionu MTaJ 113 tis.Kč
2009 - Oprava střechy na kapli ve výši 293 tis.Kč, dotace PK 100 tis.Kč; výstavba rumpálu na návsi 68 tis.Kč, dotace od Regionu MTaJ 49 tis.Kč