Obecní úřad

ZákonPopis
 Ústavní zák. č. 1/1993 Sb.  Ústava České republiky
Usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
Zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
Zákon č. 72/2012 Sb. O obcích – změny z r. 2012
Zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
Zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
Zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
Zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
Zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů
Zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
Zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 14/2017 Sb. …kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
Název vyhlášky / směrnicePoř. číslo
 

Obecně závazná vyhláška obce Vrážné č. 1/21, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářstvío místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 1/21
Program rozvoje obce  
Kanalizační řád kanalizace Vrážné  
Obecně závazná vyhláška obce Vrážné o poplatku za služby spojené s komunálnímy odpady 6/2019
Obecně závazná vyhláška obce Vrážné o komunálních odpadech 5/2019
Obecně závazná vyhláška obce Vrážné o místním poplatku ze psů 4/2019
Obecně závazná vyhláška obce Vrážné, kterou se ruší obecně platná vyhláška obce Vrážné č. 1/2011 3/2019
Obecně závazná vyhláška obce Vrážné, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce Vrážné č. 3/2008 2/2019
Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích v obci Vrážné  
Obecně závazná vyhláška obce Vrážné, kterou se ruší obecně platná vyhláška obce Vrážné č. 1/2008   1/2019
Obecně závazná vyhláška obce Vrážne o místním poplatku za komunální odpad  1/2018
Obecně závazná vyhláška obce Vrážne o komunálních odpadech na území obce Vrážné  2/2015
Obecně závazná vyhláška obce Vrážne o komunálních odpadech na území obce Vrážné  1/2015
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady  1/2012
Jednací řád Zastupitelstva obce Vrážné  
Obecně závazná vyhláška o čistotě a pořádku  1/2011
Obecně závazná vyhláška o komunálním odpadu  1/2010
Obecně závazná vyhláška o zabezpečení požární ochrany  3/2008

Zápisy zastupitelsva jsou uloženy v jednom souboru pro každý rok.

  Rok     Poslední zápis     Soubor   
2023 19.09.2023 pdf button
2022 01.12.2022 pdf button
2021 06.12.2021 pdf button
2020 04.12.2020 pdf button
 2019 16.12.2019  pdf button 
 2018  06.12.2018 pdf button 
 2017  18.12.2017 pdf button 
 2016  20.09.2016 pdf button 
 2015  30.12.2015 pdf button 
 2014  11.12.2014 pdf button 
 2013 17.12.2013  pdf button 
 2012 05.11.2012  pdf button 
 2011 21.12.2011  pdf button 
 2010 15.12.2010  pdf button