Jevíčský zpravodaj – listopad 2023

Archeologický výzkum na HRADISKU U VRÁŽNÉHO

Vrážné Hradisko u Vrážného je od roku 1958 nemovitou kulturní památkou. Není však zmiňováno v písemných pramenech. Nejstarší zpráva z roku 1258 se týká jen vsi Vrážné. Ves po polovině 13. století byla součástí správní jednotky jevíčského vikpildu.Po polovině 14. století obec přechází do majetku trnáveckého panství a Hradisko zmiňováno není. V roce 2021 oslovila paní starostka obce Vrážné Regionální muzeum v Litomyšli s myšlenkou realizovat na Hradisku nové posezení a informační panelo lokalitě.

V rámci toho byl proveden i archeologický výzkum, na kterém se podílelo Regionální muzeum v Litomyšli (Jana Němcová, Miroslava Cejpová) a dobrovolní spolupracovníci muzea. Obec Vrážné vytvořila pracovnímu týmu příjemné podmínky. Hradisko se nachází na ostrožně a jádro (nádvoří) leží na konci této ostrožny, na oválnéplošině. Svahy ostrožny jsou strmé. Na nejméně chráněné straně bylo nádvoří opevněno příkopem a dvěma valy. Příkop se táhl i po bocích ostrožny až k půlměsícovitým plošinám.Při výzkumu realizovaném v letech 2021 – 2023 byly použité nedestruktivní metody (terénní prospekce, detektorová prospekce, snímkování dronem, elektrické měření zemních odporů a rezistivity půdy) a byly kopánydvě sondy na nádvoří. Jedna v zahloubenině, druhá v anomálii zjištěné měřením.Zahloubenina byla původně pravidelná jáma uměle vytvořená ve skalnatém podloží (permský slepenec). Měla rovné dno a kolmé stěny. Jde osklepní prostor obytné stavby. Samotná stavba byla pravděpodobně dřevěná (mimo jiné to dokládají nalezené hřebíky). Výkop v místě anomálie potvrdil existenci mělčího zahloubení do podloží, které však nebylo vytvořené člověkem. Výzkum prokázal, že se na nádvoří nenacházela žádná konstrukčně složitější stavba. Ve výplni suterénu se nalezly hřebíky, prejzy a zlomky keramiky. Na Hradisku byly nalezeny i zemědělské nástroje – radlice, srp. Dále kované hřeby, hřebíky, také kování pochvy zbraně, hroty šípů, železný nůž. Poslední jmenované nálezy dokládají přítomnost ozbrojenců, případně nobility. Hradisko vzniklo v první polovině 13. století a mohlo sloužit ke kontrole místních a dálkových komunikací procházejících v okolí (např. doložená trasa spojující Prostějov s Moravskou Třebovou). Lokalita také mohla souviset s těžbou vápence. Lom na protějším hřebenu zřejmě existoval již ve 13. století. Ještě je možnost, že Hradisko bylo sídlem příslušníka nižší šlechty, pak by ovšem vzniklo až ve druhé polovině 13. století nebo později. Každopádně po polovině 14. století bylo opuštěné.

Mgr. Jana Němcová

Přílohy

Jevíčský zpravodaj

2023_listopad.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 8,74 MB
Datum vložení: 13. 11. 2023 11:58
Datum poslední aktualizace: 8. 3. 2024 11:59