Modernizace vybavení pro společenské akce

Modernizace vybavení pro společenské akce

V rámci realizace projektu s názvem "Modernizace vybavení pro společenské akce" bylo pořízeno 6 ks dřevěných lavic do kapličky v obci Vrážné.

Realizací projektu došlo ke zkvalitnění a modernizaci vybavení kapličky a vytvoření atraktivního a odpovídajícího zázemí pro setkávání a pořádání nejrůznějších kulturních a společenských akcí pro veřejnost.