SDH

Výbor sboru

Starosta: Lukáš Holler
Jednatel: Michal Křenek
Pokladník: Kateřina Gošová
Velitel JSDH: Petr Goš

Hasičské desatero

  1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
  2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
  3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
  4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
  5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
  6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
  7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
  8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
  9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
  10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

Historie

14. srpna 1885 byl založen německý Sbor dobrovolných hasičů pro Chornice a Vrážné.
V roce 1889 byl založen samostatný Sbor dobrovolných hasičů ve Vrážném.

Stavba hasičské zbrojnice

Hasičské zbrojniceK 20. výročí samostatnosti naši republiky navrhl bratr Ladislav Nováček: „aby byla za každých okolností stavba hasičské zbrojnice provedena“. Rozpočet vypracoval J. Mackrle z Jevíčka ve výši 12 105 kč a 10 hal. Krytina byla zajištěna u firmy Waverka z Lipníka n. Bečvou.
Moravské kolonizační družstvo v Brně bylo požádáno o povolení k nalámání stavebního kamene a Lesní správa v Městečku Trnávka o darování stavebního dříví.
V prosinci 1939 bylo usneseno vyplácet nádenickou denní částku 15 korun, „aby se stavba zbrojnice v brzku ukončila a nedostatečná budova nebyla ku posměchu všem.“
Hasičská zbrojnice byla dostavěna v roce 1940.

Ruční hasičská stříkačka byla zakoupena v roce 1939.

Pro zvětšení klikni na fotografii